Beleid gemeente betreffende huisvesting tijdelijke werknemers

Beste bewoner,

De gemeente Sluis maakt beleid voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers. Het is voor u als belanghebbende mogelijk om uw mening te geven op het voorstel van de gemeente. Daarom verneemt de dorpsraad graag uw mening om deze uit te kunnen dragen aan de gemeente. Aangezien wij begrijpen dat de beleidsnotitie veel tekst is om door te nemen, hebben we voor u geprobeerd een samenvatting te maken in begrijpelijke taal.

Tevens is er een formulier gemaakt met een aantal vragen. U kunt met dit formulier uw mening geven. Bent u het eens met het beleidsvoorstel of niet? Als u het niet eens bent, wat moet aangepast worden? En vindt u dat er een informatiebijeenkomst over tijdelijke huisvesting georganiseerd moet worden door de gemeente?

In bijlage vindt u:
– De ontwerp-beleidsnotitie van de gemeente Sluis
– Een korte samenvatting van de ontwerp-beleidsnotitie
– Het invulformulier.

U kunt het formulier uiterlijk dinsdag bezorgen bij Marjolein Vinke, Erasmusweg 2A, Cadzand van de Dorpsraad of zelf naar de gemeente sturen:
Gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Met vriendelijke groet,

De dorpsraad

Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke werknemers

Samenvatting Ontwerp-Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke werknemers

Formulier INSPRAAKREACTIE Tijdelijke huisvesting Beleidsnotitie