Home

De Dorpsraad Cadzand is de schakel tussen de bewoners en de gemeente Sluis, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de gemeente Sluis. De Dorpsraad is er voor vaste- en deeltijdbewoners.

De Dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol naar de gemeente toe, en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken. De contactgegevens van alle bestuursleden staan op deze website. De leden van de Dorpsraad Cadzand vormen een afspiegeling van de inwoners van Cadzand en zijn allen vrijwilligers. De Dorpsraad Cadzand is geen politieke partij of heeft voorkeur voor een politieke partij.

De doelstellingen van de Dorpsraad Cadzand zijn:

– De behartiging van de algemene belangen van de bewoners van Cadzand-Dorp en Cadzand-Bad, alsmede het bevorderen van deze belangen met behoud van het specifieke dorpskarakter
– Het verkleinen van de afstand tussen de inwoners van Cadzand en de gemeente Sluis en daarmee de inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij toekomstige ontwikkelingen in Cadzand
– Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Cadzand