1 thought on “(Nederlands) Jaarvergadering Dorpsraad Cadzand”

  1. 4 Isabelle geeft een vooruitblik op Door het gewijzigde subsidiebeleid hebben we gekozen om het maximaal haalbare aan te vragen. Helaas is nog steeds niet bekend wat wel of niet toegewezen zal worden. We hebben gedacht aan een ontmoetingspunt voor ouderen in ons dorpshuis, een beweegtuin, extra financi n voor de open eettafel. We gaan komend jaar weer inzetten op leefbaarheid en participatie, ook in samenspraak met de deeltijdbewoners (ambassadeurs). We zullen weer de brunch, kermis en jaarvergadering organiseren. Ook zal in het komende voorjaar het 2 e woningbeleid worden ge valueerd met de gemeente. De 5 vragen die we tevoren aan de gemeente gesteld hebben zijn min of meer beantwoord, en deze antwoorden leest Jan voor. Hoe kunnen we de leefbaarheid handhaven in Cadzand? Tijdens een eerder gevoerd gesprek tussen de dorpsraad en wethouder Peter Ploegaert en Arthur van Hoeve is door de dorpsraad aangegeven dat zij van mening is dat als het een vakantiedorp wordt met ook veel tweede woningen met als gevolg dat de leefbaarheid daalt, het aantal voorzieningen, het dorpsgevoel etc. In tweede kwartaal 2016 komt er een evaluatie van het afschaffen van de tweede woningverordening en daarbij zal ook de dorpsraad de gelegenheid geboden worden om hun mening kenbaar te maken zodat die meegenomen kan worden in deze evaluatie. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan mogelijk beleid aangepast worden t.a.v. dit punt. Met betrekking tot de uitbreidingsplannen van de Betteld is gezegd dat de badplaats en het dorp niet aan elkaar vast mogen groeien en dat de Betteld haar plannen zal moeten herzien (er is niet gezegd dat er niks mag, maar dat de omvang en uitwerking van de plannen wat te grootschalig waren). Hoe zien jullie Cadzand over 10 tot 15 jaar? Dit is nogal een brede vraag maar de dorpsraad heeft gepleit voor het gezamenlijk opstellen van een visie met gemeente en dorp samen. Deze gedachtegang van een planmatige benadering per kern waarin onderwijs, bereikbaarheid, woningbouw leefbaarheid etc onder de loep worden genomensluit aan bij de uitgangspunt van de visie Krachtig Verbonden. Voorstel van de dorpsraad is echter om daar in januari al mee aan de slag te gaan maar dat is waarschijnlijk voor ons te vroeg (met name vanuit de beschikbaarheid van onze eigen medewerkers). Maar dit zal betekenen dat er in het laatste kwartaal van dit jaar
    Interpult Studio

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *