Klachten

Gemeente Sluis:
Kleine zaken in de openbare ruimte Cadzand: Jacky van Cuijck 0117-457000 (toezichthouder kern Cadzand)
Milieuzaken: 0117-457000 (tijdens kantooruren)
Wegen/ bomen/ riolen: 0117-457000 (tijdens kantooruren) en 0117-453317 (buiten kantooruren)
Parkeerklachten: 0117-475591 (tot 18.00) en 06-11351946 (buiten kantooruren)

Provincie Zeeland
Ernstige milieuovertredingen en/ of overlast: 0118-412323 (ook buiten kantooruren)

Waterschap Scheldestromen
Melding gevaarlijke of hinderlijke situatie: 088-2461000

Politie:
Spoed: 112
Geen spoed, maar toch politie: 0900-8844 (geluidsoverlast, hinder, gevaarlijke activiteiten e.d.)

Schade aan bewegwijzering:
Telefoon: 088-2695570
Email: nationaalwegwijzerbestand@anwb.nl
Via website ANWB: http://www.anwbbewegwijzering.nl/forms/schade.htm