Jaarvergadering vrijdag 31 januari 2020

Beste bewoner,

Op 31 januari 2020 a.s. organiseert Stichting dorpsraad Cadzand weer een jaarvergadering.
Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Inloop in het Zwingebouw vanaf 19.00 uur met koffie of thee, start om 19.30 uur.
U krijgt zoals u dit gewend bent van ons een overzicht van alle activiteiten en het financieel verslag van de Dorpsraad Cadzand. We blikken samen terug op afgelopen jaar.
Mocht u vragen hebben dan krijgt u gelegenheid deze te stellen.

Agenda

 • inloop vanaf 19.00 u, ontvangst met koffie of thee
 • 19.30 uur Presentatie over het afgelopen jaar en financieel verslag
 • 20.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 20.30 uur Pauze
 • 21.00 uur 75 jaar bevrijding Nederland, Zeeland, Cadzand
 • 22.00 uur Afsluitende borrel

De werkelijke tijden kunnen wat afwijken.
Wij zien u, (deeltijd) bewoners uit Cadzand-Bad & Cadzand-Dorp, graag op vrijdag 31 januari vanaf 19.00 uur in het Zwingebouw te Cadzand-Dorp.

Namens Dorpsraad Cadzand

Wigbert, Marjolein, Jan, Maatje, Inge, Peter, Ludo, Constant, Marie-José en Marianne

Stand van zaken beleid huisvesting tijdelijke werknemers

9 November 2019 heeft de dorpsraad Cadzand de bewoners middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de beleidsnotitie ‘huisvesting tijdelijke werknemers’ die bij de gemeente  ter goedkeuring lag en hebben we de bewoners opgeroepen tot een inspraakreactie op deze beleidsnotitie. Naar aanleiding van de reacties die bij de gemeente zijn binnen gekomen, heeft de gemeenteraad besloten eerst met de verschillende dorpsraden en andere partijen in gesprek te gaan, alvorens een beleid vast te stellen. De bewoners die een inspraakreactie hebben toegezonden, hebben van de gemeente onderstaande brief ontvangen. In deze brief wordt ook de stand van zaken van de twee initiatieven voor meer grootschalige huisvesting besproken.

Klik op onderstaande link om de brief te openen.

Stand van zaken beleid huisvesting tijdelijke werknemers

Beleid gemeente betreffende huisvesting tijdelijke werknemers

Beste bewoner,

De gemeente Sluis maakt beleid voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers. Het is voor u als belanghebbende mogelijk om uw mening te geven op het voorstel van de gemeente. Daarom verneemt de dorpsraad graag uw mening om deze uit te kunnen dragen aan de gemeente. Aangezien wij begrijpen dat de beleidsnotitie veel tekst is om door te nemen, hebben we voor u geprobeerd een samenvatting te maken in begrijpelijke taal.

Tevens is er een formulier gemaakt met een aantal vragen. U kunt met dit formulier uw mening geven. Bent u het eens met het beleidsvoorstel of niet? Als u het niet eens bent, wat moet aangepast worden? En vindt u dat er een informatiebijeenkomst over tijdelijke huisvesting georganiseerd moet worden door de gemeente?

In bijlage vindt u:
– De ontwerp-beleidsnotitie van de gemeente Sluis
– Een korte samenvatting van de ontwerp-beleidsnotitie
– Het invulformulier.

U kunt het formulier uiterlijk dinsdag bezorgen bij Marjolein Vinke, Erasmusweg 2A, Cadzand van de Dorpsraad of zelf naar de gemeente sturen:
Gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.

Met vriendelijke groet,

De dorpsraad

Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke werknemers

Samenvatting Ontwerp-Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke werknemers

Formulier INSPRAAKREACTIE Tijdelijke huisvesting Beleidsnotitie

 

Informatieavond grootschalige huisvesting tijdelijke werknemers Cadzand

Wellicht hebben jullie gehoord van de initiatieven voor de plannen voor grootschalige huisvesting van tijdelijke werknemers in Cadzand.

Gezien alle geruchten onder de bewoners van Cadzand heeft de dorpsraad besloten om jullie te informeren over de stand van zaken welke bij ons als Dorpsraad bekend zijn.

Locatie: Zwingebouw

Datum: donderdag 24 oktober om 19.30 uur

Heel Cadzand Bakt

Op vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober organiseert de dorpsraad in het zwingebouw een splinternieuw evenement: Heel Cadzand Bakt!
We transformeren het zwingebouw naar een gezellige koffie en theeschenkerij!

Op Vrijdag 4 oktober kunt u gratis boomgaardfruit (appels en peren) ophalen tuusen 19.00-20.00 uur. Op Zaterdag 5 oktober dient u uw creatie in te leveren tussen 13.00-14.00 uur. Daarna volgt een live jurering door een zeer deskundige jury tussen 14.00-15.00 uur.

SPELREGELS:

 • aanmelden voor de wedstrijd uiterlijk op 30 september! middels email info@dorpsraadcadzand.nl of bij Conny Nortier
 • u neemt zelf een tasje of doosje mee als u het fruit ophaalt
 • een baksel bestaat uit 1 taart of in geval van cupcakes of klein gebak: 6 stuks
 • het baksel wordt na de wedstrijd verkocht voor het goede doel
 • u gebruikt in uw gebak de appels en peren die u ter beschikking hebt gekregen
 • alle leeftijden kunnen deelnemen
 • jurering zal blind geschieden
 • over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Vanaf 15.00 uur start de prijsuitreiking en veiling van het winnende gebak / de taart.  De veilingmeest is niemand minder dan onze burgemeester Marga Vermue!

En natuurlijk kunt u daarna genieten van een heerlijk kopje koffie of thee (1 euro) met een lekker stuk taart (2 euro). Als u na de prijsuitreiking gebak wilt kopen om mee naar huis te nemen, moet u zelf een doosje meenemen.

De duurzame koffie is van de Zeeuwse branding. Koffie gebrand voor Zeeland. Windkracht 4 of 6. U moet ze proeven!

De theesoorten zijn geleverd door Olijf, uit Breskens. De culinaire cadeau en lifestyle webshop. U kunt kiezen uit 4 verschillende soorten losse thee (zwarte, groene, etc.)

De opbrengst van de veiling en van de verkoop van het gebak gaat naar Stichting Kanjerketting voor kinderen met kanker die zware behandelingen moeten ondergaan.

We hopen dat we er een gezellig en culinair evenement van kunnen maken.

Komt allen en geniet!

Jaarvergadering Dorpsraad Cadzand

Beste bewoner,

Op 1 februari 2019 a.s. organiseert Stichting dorpsraad Cadzand weer een jaarvergadering.

Wij nodigen u daarvoor van harte uit.
Inloop in het Zwingebouw vanaf 19.00u met koffie of thee, start om 19.30u.

U krijgt zoals u dit gewend bent van ons een overzicht van alle activiteiten en het financieel verslag van de Dorpsraad Cadzand. We blikken samen terug op afgelopen jaar. Mocht u vragen hebben dan krijgt u gelegenheid deze te stellen.

Agenda

 • inloop vanaf 19.00u, ontvangst met koffie of thee
 • 19.30u  Presentatie over het afgelopen jaar en financieel verslag
 • 20.00u  Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 20.30u  Pauze
 • 21.00u  Presentaties “beste idee van Cadzand” door:
 • Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen
 • Stichting Wereldvredesvlam
 • Kustschool
 • Voetbalvereniging Cadzand
 • Muziekvereniging Excelsior
 • 21.30u Stemming “beste idee van Cadzand”
 • 21.45u Uitslag en prijsuitreiking “beste idee van Cadzand”
 • 22.00u  Afsluitende borrel

De werkelijke tijden kunnen wat afwijken.

Wij zien u, (deeltijd) bewoners uit Cadzand-Bad & Cadzand-Dorp, graag op vrijdag 1 februari vanaf 19.00 uur in het Zwingebouw te Cadzand-Dorp.

Namens Dorpsraad Cadzand

Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Shelly, Wigbert, Inge, Peter, Ludo en Constant

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Stichting Dorpsraad Cadzand, gevestigd aan Vijverstraat 11, 4506 AK Cadzand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.dorpsraadcadzand.nl/
Vijverstraat 11, 4506 AK Cadzand
06-53136713

Marjolein Vinke-Warmoeskerken is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dorpsraad Cadzand. Zij is te bereiken via financieel@dorpsraadcadzand.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Dorpsraad Cadzand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Leeftijd;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via financieel@dorpsraadcadzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dorpsraad Cadzand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dorpsraad Cadzand neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Dorpsraad Cadzand) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dorpsraad Cadzand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke  bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dorpsraad Cadzand verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Dorpsraad Cadzand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beeld en geluidsopnamen

Stichting Dorpsraad Cadzand behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.

Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Stichting Dorpsraad Cadzand is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Stichting Dorpsraad Cadzand gebruikt kunnen worden.
Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Stichting Dorpsraad Cadzand is niet toegestaan.

Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Stichting Dorpsraad Cadzand zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dorpsraad Cadzand en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar financieel@dorpsraadcadzand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Dorpsraad Cadzand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dorpsraad Cadzand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via financieel@dorpsraadcadzand.nl

Beste idee van Cadzand

Het beste idee van Cadzand, verdien geld voor uw club, vereniging, school enz.

Op vrijdag 1 februari 2019 organiseert de dorpsraad Cadzand weer een jaarvergadering.

Voor de jaarvergadering van 2019 dagen wij u, bewoners van Cadzand, opnieuw uit!

Wij nodigen alle verenigingen, straten, scholen, clubs, stichtingen, bejaardensoos, koor, vriendengroepen (en iedereen die we vergeten zijn) uit Cadzand uit om de uitdaging met jullie medebewoners aan te gaan om in maximaal 5 minuten uw idee voor Cadzand te presenteren.

Heb je bijvoorbeeld geld nodig om iets leuks voor je straat te organiseren? Heb je geld nodig voor nieuwe instrumenten van je muziekvereniging? Je wilt iets organiseren voor je club maar komt net een bedrag te kort? Wil je wat extra activiteiten voor de soos?

Kortom, bedenk een goed plan wat verbonden is aan Cadzand en doe mee!

Het beste idee voor Cadzand wint een bedrag van € 500,- welke zij mogen besteden aan de uitvoering van hun idee. Voor de nummers 2 en 3 is er respectievelijk een bedrag van € 300,- en € 200,- beschikbaar.

Hoe doe je mee?

– meld je aan via info@dorpsraadcadzand.nl voor 21 december 2018

–  maak een pitch van maximaal 5 minuten om je plan aan het kritische publiek van Cadzand te   presenteren waarom jullie idee het beste is (denk hierbij aan een powerpoint presentatie, kort optreden, zangstuk of een filmpje), lever dit uiterlijk op 18 januari 2019 in via info@dorpsraadcadzand.nl

– presenteer het idee  tijdens de jaarvergadering op vrijdag 1 februari 2019.

Hoe kun je winnen?

– tijdens de jaarvergadering wordt er na het voorstellen van alle ideeën gestemd door alle aanwezigen d.m.v. een anoniem stembriefje – de drie ideeën met de meeste stemmen winnen een geld bedrag van €500.00, €300.00 of  €200.00

– bij een gelijke stand wordt er geloot

Spelregels:

– Er zijn minimaal 5 inzendingen nodig om dit door te kunnen laten gaan

– Er kunnen maximaal 10 inzendingen hun plan presenteren tijdens de jaarvergadering op vrijdag 1 februari 2019

– Bij meer dan 10 inzendingen maakt de Dorpsraad Cadzand een voorselectie

– Deelnemers moeten een aantoonbare band met Cadzand hebben

– Het prijzengeld moet ten goede komen aan een idee wat verbonden is met Cadzand

– De dorpsraad maakt het voorbehoud een inschrijving om wat voor reden ook te weigeren

– over de uitslag valt niet te discussiëren

– het prijzengeld wordt uitgekeerd nadat een verantwoord en goed onderbouwd financieel plan is ingediend

Wij hopen op heel veel aanmeldingen zodat we de drie beste plannen financieel kunnen ondersteunen!

Wij hebben geprobeerd met deze mail zoveel mogelijk verenigingen, clubs, school, soos enz te bereiken.

Mocht u toch opmerken dat we iemand vergeten zijn, stuur deze mail dan gerust door!

Namens Dorpsraad Cadzand Isabelle, Conny, Marjolein, Wigbert, Shelly, Inge, Maatje, Jan Peter, Constant en Ludo

quizvragen 2018 en antwoorden

voor wie het allemaal nog eens wil nalezen, hierbij de vragen en antwoorden van de quiz 2018:

Ronde 1, Algemeen
– Wanneer werd de website google opgericht (1998)
– Welke bloedgroep komt het meeste voor (O+)
– Wat maakt pesto groen (Basilicum)
– Hoeveel dagen doet de aarde erover om één keer om te zon te draaien (365)
– Wie schreef de kleine zeemeermin (Hans Christiaan Andersen)

Ronde 2, muziek
– Wie was de songfestivalwinnaar in 2018 (Israël)
– Fragment 1, van welk programma is deze tune (tour of duty)
– Wat was het eerste nummer van Britney Spears (baby one more time)
– Fragment 2, van welk programma is deze tune (full house)
– In welk jaar overleed Michael Jackson (2009)
– Fragment 3, van welk programma is deze tune (medisch centrum west)
– Hoeveel zwarte toetsen heeft een piano (36)
– Fragment 4, van welk programma is deze tune (Miami Vice)

Ronde 3, petje op/petje af
– Het Wilhelmus bestaat in totaal uit 14 coupletten (niet waar, 15)
– Het grootste Waddeneiland van Nederland is Terschelling (niet waar, Texel)
– Vlinders proeven met hun poten (waar)
– Een krab heeft 10 poten (waar)

Ronde 4, Sport
– Waar vindt het WK voetbal plaats in 2022 (Qatar)
– Welke Nederlander eindigde als hoogste in de afgelopen Tour de France (Tom Dumoulin)
– Welke kleur begint altijd bij schaken (wit)
– Welke trui mag de wereldkampion wielrennen dragen (regenboogtrui)
– Hoe wordt de afslagplaats bij golf genoemd (Tee)

Ronde 5, Fotoronde
– Van welk land is deze vlag (Cambodja)
– Welk hondenras zie je hier (labrador)
– Welk keukenkruid zie je hier (Tijm)
– Welke stad zie je hier (Wenen)
– Welke acteur zie je hier (Arnold Schwarzenegger)
– Van welk bedrijf is dit logo (TUI)
– Welke band zie je hier (Golden Earing)
– Welke fruitsoort zie je hier (Papaya)

Ronde 6, eten en drinken
– Welk snoepgoed kreeg de allereerste streepjescode (kauwgom)
– Onder welke naam kennen we het gerecht “Lahmacun” (turkse pizza)
– Hoe wordt een pilsje genoemd wet een jonge jenever ernaast (kopstoot)
– Hoe noem je het gerecht waarbij friet wordt afgedekt met shoarma en afgetopt met kaas? (kapsalon)
– Hoe wordt een stamppot genoemd met aardappel, sperziebonen en witte bonen (blote billetjes in het gras)

Rond 7, petje op/petje af
– Het gewicht van beide quizmasters samen is tussen de 160 en 170kg, (niet waar 173.8)
– De W in ANWB staat voor wielrijders (waar)
– Istanbul heette vroeger Constantinopel (waar)
– De hardste steen op aarde is basalt (niet waar, diamant)
– De oudste universiteit van Nederland staat in Leiden (waar)
– De langste rivier ter wereld is de Amazone (niet waar, Nijl)
– De teletubbie Tinky Winky is paars (waar)

Rond 8, Cadzand
– Waar komt de naam potjes vandaan (herberg het Potje)
– Welk huisnummer heeft de Nederlands Hervormde Kerk in Cadzand (17)
– Hoeveel ligplaatsen zijn er officieel in de jachthaven van Cadzand-Bad (125)
– Welke straat wordt ook wel de Jordaan van Cadzand genoemd (Badhuisweg)
– Uit welk jaar stamt het allereerste Hotel Noordzee in Cadzand-Bad (1933)

Schiftingsvraag:
– Hoeveel botten heeft het volwassen menselijk lichaam (206)

sponsors bedankt!

Wij bedanken onze sponsors. Zonder al onze sponsoren zouden wij het kermisweekend niet mogelijk kunnen maken! Dus allemaal heel erg bedankt!

Compagnie het Zoute

Restaurant L’angolo

Camping Koolswegje

V.O.F. Francke Loon- en Verhuurbedrijf Cadzand
Shortgolf Cadzand-Bad
Huidverzorgingsinstituut Ann Fremouw v.o.f.
Minicamping de Putter
Immo de Nijs
Immo Scaldis
Camping de Knockaerthof
Strandpaviljoen de Zeemeeuw/Restaurant Il Gabbiano
Gruva Techniek
Bistro Bruist
Camping de Wulpen
Bakkerij Leurgans
Spar Leenhouts
Noordzee, Hotel & Spa
Kapsalon Suset
Nagelstudio Mooi
Brasserie Loulou
Voogdt Verhuur
Voerman Groen
Voerman Bouw
Van Akker Makelaar
Klaver Administratie en Advies
Camping de Betteld
’t Schaep met vijf pooten

Atelier Cadzand Jep en Jos Groenhagen
Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
Culi Advies Marcin Beaufort
De Zandkorrel
Taxi Engel