Rabobank Clubkas Aktie

Inmiddels heeft u de envelop van de Rabobank Clubkas Aktie in de bus gehad als u lid bent van de Rabobank. U kunt vanaf nu dus op ons stemmen! Wij hebben uw stem nodig!

Rabobank heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. Jaarlijks ondersteunt Rabobank veel verenigingen en stichtingen in Zeeuws Vlaanderen. Na het succes van vorig jaar organiseert de bank in 2018 opnieuw de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 180.000,= beschikbaar. Ook de Dorpsraad Cadzand doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen
Leden van Rabobank Zeeuws Vlaanderen mogen van woensdag 4 t/m maandag 16 april 2018 stemmen op hun favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 180.000,=) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De Dorpsraad Cadzand ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.

We proberen zo veel mogelijk stemmen te werven. Deze bijdrage gebruiken we om weer de Dorpsbrunch te kunnen organiseren. Dus stem op ons en vraag ook je familie, vrienden, kennissen enz. om hun stem op onze dorpsraad!

Hoe stemmen
Ben je lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen? Dan ontvang je op 3 april 2018 een stemkaart.
Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via www.rabobank.nl/zvl op ons kunt stemmen!

Alvast hartelijk dank voor je stem!

Bloembakken

Beste bewoner van Cadzand

Ook dit jaar willen wij graag weer de bloemetjes buiten zetten.

Dit kan echter niet zonder uw hulp. Wij zijn op zoek naar sponsors, want ook nu willen wij, voor het vijfde jaar op rij, graag weer bloembakken aan de lantaarnpalen in de Mariastraat en Erasmusweg hangen.

Ter verfraaiing van het dorp heeft de Dorpsraad in de voorgaande jaren bloembakken laten ophangen in beide straten. Dit was toen mede mogelijk met subsidie van de gemeente Sluis.

Dit jaar vragen wij weer uw steun. Voor slechts € 25,- kunt u, als bewoners van het dorp, een bloembak sponsoren. De verzorging van de bakken wordt door de Dorpsraad geregeld.

U wordt sponsor door € 25,- over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96 van de Dorpsraad en onder vermelding : „ sponsoring bloembak 2018”.

Alvast heel hartelijk dank!

uitnodiging politiek café 16 maart

Vanwege het zeer slechte weer is het politiek café op 2 Maart niet doorgegaan.
 
Aanstaande vrijdag 16 maart gaan we in de herkansing.
 
U bent van harte uitgenodigd!
 
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. naderen met rasse schreden. In Cadzand spelen er belangrijke thema’s op
het gebied van leefbaarheid, ontwikkelingen aan de kust en de toekomstbestendigheid van het dorp. Onderwerpen waarvan we erg benieuwd zijn hoe de politieke partijen er mee om gaan de komende vier jaar.
 
Traditioneel organiseert de dorpsraad Cadzand een politiek café voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Door het stellen van prikkelende en confronterende vragen
proberen wij antwoord te krijgen op voor Cadzand belangrijke thema’s.
 
De dorpsraad Cadzand nodigt u daarom uit voor het politiek café op:
 
Vrijdag 16 maart 2018 om 19:00 uur
 
De locatie is het Zwingebouw, Prinsestraat 23 in Cadzand.
 
Inloop is vanaf 19:00 uur en om 19:30 uur start het debat.
 
Allereerst krijgen de politieke partijen een aantal vragen
voorgelegd door de dorpsraad, aansluitend kunnen de inwoners vragen stellen. We sluiten af met een borrel.
Alle in de gemeente Sluis geregistreerde partijen
zullen aanwezig zijn: VVD, CDA, PvdA, Nieuw Gemeentebelang, D66, D&T, SP, Lijst Babijn en Groen Links.

Uitnodiging politiek café vrijdag 2 maart

Wij nodigen u uit op vrijdag 2 maart!

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. naderen met rasse schreden. In Cadzand spelen er belangrijke thema’s op
het gebied van leefbaarheid, ontwikkelingen aan de kust en de toekomstbestendigheid van het dorp. Onderwerpen waarvan we erg benieuwd zijn hoe de politieke partijen er mee om gaan de komende vier jaar.

Traditioneel organiseert de dorpsraad Cadzand een politiek café voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Door het stellen van prikkelende en confronterende vragen
proberen wij antwoord te krijgen op voor Cadzand belangrijke thema’s.

De dorpsraad Cadzand nodigt u daarom uit voor het politiek café op:

Vrijdag 2 maart 2018 om 19:00 uur

De locatie is het Zwingebouw, Prinsestraat 23 in Cadzand.

Inloop is vanaf 19:00 uur en om 19:30 uur start het debat.

Allereerst krijgen de politieke partijen een aantal vragen
voorgelegd door de dorpsraad, aansluitend kunnen de inwoners vragen stellen. We sluiten af met een borrel.
Alle in de gemeente Sluis geregistreerde partijen
zullen aanwezig zijn: VVD, CDA, PvdA, Nieuw Gemeentebelang, D66, D&T, SP, Lijst Babijn en Groen Links.

 

Jaarvergadering 16 februari 2018

De dorpsraad Cadzand organiseert op vrijdag 16 februari 2018 weer de jaarvergadering.

Graag nodigen wij u hiervoor uit!

Agenda

  • inloop vanaf 19.00u, ontvangst met koffie of thee

 

  • 19.30u  Presentatie over het afgelopen jaar en financieel verslag

 

  • 20.00u  Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

  • 20.30u  Pauze

 

  • 21.00u  Interactief gedeelte met afwisselend programma

 

  • 22.00u  Afsluitende borrel

 

Wij zien u, (deeltijd) bewoners uit Cadzand-Bad & Cadzand-Dorp, graag op vrijdag 16 februari vanaf 19.00 uur in het Zwingebouw te Cadzand-Dorp.

Namens Dorpsraad Cadzand

Isabelle, Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Shelly, Wigbert, Inge en Peter

Jaarvergadering nieuwe info

Een paar weken geleden heeft de dorpsraad, op diverse wijzen, iedereen die verbonden is met Cadzand uitgedaagd om zijn of haar beste idee voor Cadzand te presenteren tijdens de komende jaarvergadering.

Als tegenprestatie zouden, na stemming door het publiek, de beste drie ideeën beloond worden met een geldbedrag!

Aan deze competitie hadden wij een aantal spelregels verbonden. Een daarvan was een minimaal deelnemersaantal van vijf ideeën. Helaas is het aantal inschrijvingen lager waardoor er geen sprake kan zijn van een wedstrijdverband.

Mede hierom heeft de dorpsraad, tot haar spijt, moeten besluiten af te zien van ‘het beste idee voor Cadzand’.

Wij zijn als dorpsraad  momenteel drukdoende om een nieuw en leuk programma op te zetten. Dit lukt ons echter niet in twee weken en daarom zal de dorpsraadsvergadering van 26 januari verplaatst worden naar vrijdag 16 februari.

Locatie Zwingebouw, inloop vanaf 19.00u met koffie/thee, aanvang 19.30u.

U krijgt zoals u van ons gewend bent een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en een financieel overzicht.

Met vriendelijke groet en tot de 16e februari,

Dorpsraad Cadzand

Het beste idee van Cadzand en Jaarvergadering

Wie heeft het beste idee van Cadzand en presenteert dit op de jaarvergadering?

Jaarvergadering

Op 26 januari 2018 organiseert de dorpsraad Cadzand weer een jaarvergadering. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.
Inloop in het Zwingebouw vanaf 19.00u met koffie of thee, start om 19.30u.

U krijgt zoals u dit gewend bent van ons een overzicht van alle activiteiten en het financieel verslag van de Dorpsraad Cadzand. We blikken samen terug op afgelopen jaar. Mocht u vragen hebben dan krijgt u gelegenheid deze te stellen.

Dit jaar zal het echter niet alleen de dorpsraad zijn die iets te melden heeft. Na de pauze dagen wij u uit!

Voor de jaarvergadering van 2018 dagen wij u, bewoners van Cadzand, uit!

Wij nodigen alle verenigingen, straten, scholen, clubs, stichtingen, bejaardensoos, koor, vriendengroepen (en iedereen die we vergeten zijn) uit Cadzand uit om de uitdaging met jullie medebewoners aan te gaan om in maximaal 5 minuten uw idee voor Cadzand te presenteren. Heb je bijvoorbeeld geld nodig om iets leuks voor je straat te organiseren? Heb je geld nodig voor nieuwe instrumenten van je muziekvereniging? Je wilt iets organiseren voor je club maar komt net een bedrag te kort? Wil je wat extra activiteiten voor de soos? Kortom, bedenk een goed plan wat verbonden is aan Cadzand en doe mee!

Het beste idee voor Cadzand wint een bedrag van € 500,- welke zij mogen besteden aan de uitvoering van hun idee. Voor de nummers 2 en 3 is er respectievelijk een bedrag van € 300,- en € 200,- beschikbaar.

Hoe doe je mee?

– meld je aan via info@dorpsraadcadzand voor 12 januari 2018
– maak een pitch van maximaal 5 minuten om je plan aan het kritische publiek van Cadzand te presenteren waarom jullie idee het beste is (denk hierbij aan een powerpoint presentatie, kort optreden, zangstuk of een filmpje)
– presenteer dit tijdens de jaarvergadering op vrijdag 26 januari 2018

Hoe kun je winnen?
– tijdens de jaarvergadering wordt er na het voorstellen van alle ideen gestemd door alle aanwezigen d.m.v. een anoniem stembriefje
– de drie ideeën met de meeste stemmen winnen een geld bedrag van €500.00, €300.00 of €200.00
– bij een gelijke stand wordt er geloot

Spelregels:

– Er zijn minimaal 5 inzendingen nodig om dit door te kunnen laten gaan
– Er kunnen maximaal 10 inzendingen hun plan presenteren tijdens de jaarvergadering op vrijdag 26 januari 2018
– Bij meer dan 10 inzendingen maakt de Dorpsraad Cadzand een voorselectie
– Deelnemers moeten een aantoonbare band met Cadzand hebben
– Het prijzengeld moet ten goede komen aan een idee wat verbonden is met Cadzand
– De dorpsraad maakt het voorbehoud een inschrijving om wat voor reden ook te weigeren
– over de uitslag valt niet te discussiëren
– het prijzengeld wordt uitgekeerd nadat een verantwoord en goed onderbouwd financieel plan is ingediend

Wij hopen op heel veel aanmeldingen zodat we de drie beste plannen financieel kunnen ondersteunen!

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een fantastisch 2018 toe!

Namens Dorpsraad Cadzand
Isabelle, Conny, Marjolein, Wigbert, Shelly, Inge, Maatje, Jan en Peter