Sponsors picknick/brunch bedankt!

Zonder sponsors kunnen wij de brunch/picknick niet organiseren, daarom bedanken wij nu voor hun bijdrage:

Bakkerij Finesse

Bakkerij La Baguette

Bakkerij Leurgans

Vishandel Terence Zahn

Verswinkel Delicalicious

Restaurant L’Angolo

Hotel/Restaurant de Hemelse vrede

Noordzee, Hotel & Spa

Yaow Events, Niels Fremouw

Petra’s Presents

Supermarkt Leenhouts

Restaurant Il Gabbiano

Restaurant Just Enjoy

Restaurant Il Rovigo

Dorpsbrunch/picknick

Brunch/Picknick

De weersvoorspellingen zien er goed uit voor volgende week zondag (als het klopt natuurlijk en dat weet je nooit in Nederland).

Wil je nog lastminute opgeven voor de brunch? Goed nieuws, opgeven kan nog tot en met woensdag a.s.!!! Dus doe het nu nog als je erbij wilt zijn.

Momenteel hebben we al het supermooie aantal van 95 aanmeldingen, maar daar kan nog meer bij!! Tot ziens op zondag 5 juni, 11u in de kerktuin van Cadzand-Dorp!

Prijs per persoon €4.00, kinderen t/m 3 jaar gratis! Inclusief broodjes, koeken, fruit, beleg, thee, koffie of fris en een glaasje bubbels!

Wij zorgen voor een aantal picknicktafels, muziek en kinderanimatie. Je neemt zelf je bord, bestek en goed humeur mee. Natuurlijk mag je ook je eigen picknickkleed of – tafel meenemen, graag zelfs!
Aanmelden kan t/m 1 juni, meld je aan via info@dorpsraadcadzand.nl en schrijf €4.00 per persoon over o.v.v. je naam op bankrekening NL69RABO0139401296 ten name van Dorpsraad Cadzand

Sponsors bloembakken bedankt!

De bloembakken hangen inmiddels weer op en dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder onze sponsors. Dit jaar mede mogelijk gemaakt door bedrijven en particulieren in Cadzand.

Wij bedanken daarom:

Familie van Liere

Familie Stumer

Familie Kools

Familie Ausems

Beauty Center Petra

L’Angolo

enSteenbeek

Odenthaler Kunstschmiede

Mevrouw Visser

Familie Coopmans

Mevrouw van Dale

Familie van Dam

Voerman Bouw

t Schaep met vijf Pooten

De Hemelse Vrede

Familie de Smit

Mevrouw Morell

Familie Brichet

Bakkerij Leurgans

Maatje v/d Luyster

La Cordelle

Familie Schult

Camping de Betteld

en een aantal anonieme sponsors!

Allemaal heel hartelijk dank.

Wilt u ook sponsor van een bloembak worden en verzekerd zijn van fleurige straten in de toekomst? Voor slechts € 25,- kunt u, als bewoners van het dorp, een bloembak sponsoren. De verzorging van de bakken wordt door de Dorpsraad geregeld.

Als tegenprestatie voor de sponsoring zullen wij uw naam vermelden op de site en de facebookpagina van de Dorpsraad.

U wordt sponsor door € 25,- over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96 van de Dorpsraad en onder vermelding : „ sponsoring bloembak 2016”.

 

Dorpsbrunch/picknick, zondag 5 juni, 11.00u

De aanmeldingen voor de dorpsbrunch/picknick stromen binnen. Wilt u ook nog deelnemen? Meldt u dan snel aan!

Na het succes van vorig jaar met 120 deelnemers organiseren we opnieuw op zondag 5 juni, 11.00u de dorpsbrunch/picknick. We hopen natuurlijk op mooi weer! De dorpsbrunch zal weer plaatsvinden in de kerktuin van de Nederlands Hervormde Kerk in Cadzand-Dorp.

Prijs per persoon €4.00, kinderen t/m 3 jaar gratis! Inclusief broodjes, koeken, fruit, beleg, thee, koffie of fris en een glaasje bubbels! Wij zorgen voor een aantal picknicktafels, muziek en kinderanimatie. Je neemt zelf je bord, bestek en goed humeur mee. Natuurlijk mag je ook je eigen picknickkleed of – tafel meenemen, graag zelfs!
Aanmelden kan tot 29 mei, meld je aan via info@dorpsraadcadzand.nl en schrijf €4.00 per persoon over o.v.v. je naam op bankrekening NL69RABO0139401296 ten name van Dorpsraad Cadzand.

Graag tot ziens op zondag 5 juni!

Afsluiting Ringdijk Noord

Waterschap Scheldestromen gaat dit jaar werkzaamheden uitvoeren aan de rijbaan en het fietspad van de Ringdijk Noord te Cadzand. Het betreft het gedeelte tussen de bebouwde kom van Cadzand nabij de aansluiting met de Erasmusweg en de rotonde met de Lange Strinkweg nabij Cadzand-Bad.

De werkzaamheden bestaan uit het repareren van de schade aan de beide wegranden van de rijbaan en het repareren van de schade aan het fietspad.

De werkzaamheden worden in week 22 (30 mei t/m 5 juni) van 2016 uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden de weg en het fietspad afgesloten voor alle verkeer. De weg zal in genoemde periode voor bestemmingsverkeer zeer beperkt toegankelijk zijn. Er wordt een omleidingsroute voor het fietsverkeer en het overige verkeer ingesteld.

Zodra bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren informeren wij u hier nader over.

Informatieavond bestemmingsplan “Kom Cadzand”

Informatieavond bestemmingsplan “Kom Cadzand”

Op dinsdag 24 mei organiseert de gemeente Sluis een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Kom Cadzand”. U bent van harte uitgenodigd in het Zwingebouw, Prinsestraat 23, vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start de presentatie.

In het bestemmingsplan ligt vast welke functies (bijvoorbeeld ‘bedrijf’ of ‘wonen’) op welke plaats zijn toegestaan in de kern van Cadzand. Daarnaast staan er in  een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. Het voorontwerp bestemmingsplan “Kom Cadzand’ ligt vanaf 12 mei tot 22 juni  bij de gemeente ter inzage. De stukken zijn vanaf 12 mei ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Het voorontwerp bestemmingsplan “Kom Cadzand” is een actualisering van het geldende bestemmingsplan uit 2005. Wijzigingen hierop die gedurende de afgelopen jaren zijn toegestaan, zijn in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt. Ook is de meest recente regelgeving van de gemeente, de provincie en het rijk in het bestemmingsplan opgenomen. Op het bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Tot 22 juni kan iedereen een zienswijze indienen. De opmerkingen worden verwerkt in het plan, en dit wordt dan opnieuw ter inzage gelegd. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Bloembakken Cadzand-Dorp

Bloembakken Cadzand-Dorp

Ook dit jaar willen wij graag weer de bloemetjes buiten zetten.

Dit kan echter niet zonder uw hulp. Wij zijn op zoek naar sponsors, want ook nu willen wij, voor de derde jaar op rij, graag weer bloembakken aan de lantaarnpalen in de Mariastraat en Erasmusweg hangen.

Ter verfraaiing van het dorp heeft de Dorpsraad in de voorgaande jaren bloembakken laten ophangen in beide straten. Dit was toen mede mogelijk met subsidie van de gemeente Sluis en een donatie van de Ondernemersvereniging van Cadzand.
Dit jaar vragen wij uw steun. Voor slechts € 25,- kunt u, als bewoners van het dorp, een bloembak sponsoren. De verzorging van de bakken wordt door de Dorpsraad geregeld.

Als tegenprestatie voor de sponsoring zullen wij uw naam vermelden op de site en de facebookpagina van de Dorpsraad.

U wordt sponsor door € 25,- over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96 van de Dorpsraad en onder vermelding : „ sponsoring bloembak 2016”.

Alvast hartelijk dank!

Dorpsbrunch/Picknick zondag 5 juni 2016, 11.00u

Wij nodigen u uit!
Na het succes van vorig jaar met 120 deelnemers organiseren we opnieuw op zondag 5 juni, 11.00u de dorpsbrunch/picknick. We hopen natuurlijk op mooi weer! De dorpsbrunch zal weer plaatsvinden in de kerktuin van de Nederlands Hervormde Kerk in Cadzand-Dorp.

Prijs per persoon €4.00, kinderen t/m 3 jaar gratis! Inclusief broodjes, koeken, fruit, beleg, thee, koffie of fris en een glaasje bubbels! Wij zorgen voor een aantal picknicktafels, muziek en kinderanimatie. Je neemt zelf je bord, bestek en goed humeur mee. Natuurlijk mag je ook je eigen picknickkleed of – tafel meenemen, graag zelfs!
Aanmelden kan tot 29 mei, meld je aan via info@dorpsraadcadzand.nl en schrijf €4.00 per persoon over o.v.v. je naam op bankrekening NL69RABO0139401296 ten name van Dorpsraad Cadzand.

Graag tot ziens op zondag 5 juni!

Rabobank Clubkas Actie 2016

Rabobank Clubkas Actie

Rabobank heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. Jaarlijks ondersteunt Rabobank veel verenigingen en stichtingen in Zeeuws Vlaanderen. Na het succes van vorig jaar organiseert de bank in 2016 opnieuw de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 180.000,= beschikbaar. Ook de Dorpsraad Cadzand doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen
Leden van Rabobank Zeeuws Vlaanderen mogen van woensdag 6 t/m maandag 18 april 2016 stemmen op hun favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 180.000,=) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De Dorpsraad Cadzand ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.

We proberen zo veel mogelijk stemmen te werven. Deze bijdrage gebruiken we om weer de Dorpsbrunch te kunnen organiseren. Dus stem op ons en vraag ook je familie, vrienden, kennissen enz. om hun stem op onze dorpsraad!

Hoe stemmen
Ben je lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen? Dan ontvang je begin april 2015 een stemkaart.
Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via www.rabobank.nl/zvl ons kunt stemmen!

Alvast hartelijk dank voor je stem!