Tweede woning, Nee! Leefbare kustdorpen, Ja!

Tweede woning, nee. Leefbare kustdorpen, ja
In sommige dorpen is de leefbaarheid in het geding doordat woningen slechts een klein deel van het jaar bewoond worden, met name alleen in de vakanties en de zomer. Dit gaat ten koste van de voorzieningen in het dorp, het verenigingsleven en dus ook de leefbaarheid in deze kernen.

Wij

de inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen en de liefhebbers van onze streek,

constateren

dat met het afschaffen van de Tweede Woningen verordening door de Gemeente Sluis er veel huizen in de kleine kernen aan de kust worden verkocht aan mensen die van plan zijn hier niet permanent te wonen. Dit leidt tot achteruitgang van de leefbaarheid in deze kernen en het ontstaan van spookdorpen buiten het seizoen. De charme van onze streek gaat hiermee verloren!

Geen vaste bewoners = geen vrijwilligers = geen verenigingen = geen evenementen!

en verzoeken

dat de Tweede Woning Verordening zo snel mogelijk terug wordt ingevoerd, zodat deze dorpen leefbaar blijven, voordat het te laat is!

Door het behoud van pittoreske dorpen met elk hun eigen identiteit, blijft de streek interessant voor de toerist om te recreëren en voor de vaste bewoners om te wonen, leven en werken. Zonder deze charme van de streek, zullen beide groepen de streek uiteindelijk verlaten!

Teken de petitie op: https://geentweedewoninginkustdorp.petities.nl/

Werken openbare ruimte jachthaven

Begin 2016 start de eerste fase van de werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom het gemaal en aan het eind van Boulevard de Wielingen. Als de weersvooruitzichten goed zijn, gaan de werkzaamheden 6 januari van start. Het parkeerterrein aan Boulevard de Wielingen wordt dan afgesloten en er worden omleidingen ingesteld voor het verkeer.

Eerste fase werkzaamheden openbare ruimte
In het nieuwe jaar starten we met de eerste fase van de werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom het gemaal en aan het eind van Boulevard de Wielingen. Op 4 januari 2016 wordt het parkeerterrein aan het eind van Boulevard de Wielingen afgesloten. We starten dan met de sloop van de oude parking. Daarna maken we de fundering van het vlonderdek en het vlonderdek zelf.
Boulevard de Wielingen en de weg bij het gemaal worden opgehoogd om het Maritiem Balkon te realiseren (zie paarse vak op de kaart). Op 4 januari beslissen we of de werkzaamheden kunnen starten, dit is namelijk afhankelijk van het weer. Als de weersvooruitzichten goed zijn, gaan de werkzaamheden op 6 januari van start. De eerste fase van de werkzaamheden duurt naar verwachting tot eind maart 2016.

Omleidingsroute

Bereikbaarheid komende periode
De weg over het gemaal blijft tijdens de eerste fase van de werkzaamheden in twee richtingen beschikbaar voor het verkeer. Boulevard de Wielingen is afgesloten vanaf het parkeerterrein van de Combinatie Cadzand-Bad tot aan het eind van de Boulevard. Het parkeerterrein en de toegangsweg naar de projectkeet zijn dan ook afgesloten.
Voor Boulevard de Wielingen wordt een omleiding ingesteld voor het doorgaande verkeer. De omleiding loopt vanuit het oosten via de Duindoornstraat en de Egelantierlaan; vanuit het westen via de Egelantierlaan en de Kievitenlaan. De hulpdiensten kunnen via Hotel De Blanke Top of de oprit ter hoogte van de Sterntjeslaan de duinen en het strand bereiken. De parking van Résidence Cadzand-Bad is via de normale route bereikbaar. De woningen en bedrijven zijn steeds te voet bereikbaar.
Vanwege de werkzaamheden voor de aansluiting van de westelijke strekdam op de dijk worden gebruikers van de duinpaden (fietsers/voetgangers) omgeleid. Fietsers vanaf paviljoen de Zeemeeuw tot aan het gemaal worden omgeleid via de Kanaalweg. Voetgangers kunnen de trap nemen ten westen van Hotel Noordzee en hun weg vervolgen via de Kanaalweg.
De werkzaamheden aan de openbare ruimte lopen volgens de huidige planning door tot eind mei 2016. Voor het ingaan van de tweede fase informeren we u over de nieuwe situatie.

Afzetting werkterrein tijdens de kerstvakantie
Het bouwterrein is verboden gebied. Dit geldt ook voor de strekdammen. Om in de kerstvakantie iedereen de gelegenheid te geven het werk te kunnen zien, wordt de afzetting van het werkterrein aangepast en worden de duinpaden begaanbaar gemaakt. De paden voor het Strandhotel en op de kop van het gemaal zijn dan weer tijdelijk toegankelijk. Het gebied rondom de KNRM en de projectkeet, de afgezette stranden en de strekdammen blijven verboden terrein. We verzoeken iedereen met het oog op de eigen veiligheid de afzettingen te respecteren.

Jaarvergadering 15 januari 2016

Op vrijdag 15 januari vindt de jaarlijkse openbare vergadering van de Dorpsraad Cadzand plaats in de Mariakerk in Cadzand-Dorp.Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. De Dorpsraad Cadzand organiseert op vrijdag 15 januari 2016 om 19:30 uur de jaarvergadering dan ook in een nieuwe stijl. Naast een terugblik op het afgelopen jaar werpen wij graag met u een blik op het nieuwe jaar.

Onder het genot van een Nieuwjaarsborrel brainstormen wij met u over hoe Cadzand leefbaar en bewoonbaar blijft, hoe we participatie kunnen invullen en zijn wij benieuwd wat uw wensen voor de toekomst van Cadzand zijn. Heeft u onderwerpen die u graag aan bod wilt zien? Laat het ons weten via info@dorpsraadcadzand.nl.

Uitnodiging_jaarvergadering_Dorpsraad_Cadzand-2016